Det vi ville säga, inte det andra.

  Utställning på Galleri PS i Malmö tillsammans med Karin Granstrand. Läs mer och se bilder här: www.karingranstrand.com 

stenskrift

 

Telling realities

Berätta verkligheter. Examensarbete 2014. Trädgårdsföreningen i Göteborg 6-21/6 / 2014 Examensrapport

ibid

Examensarbete på kandidatnivå. Läs rapporten här: ibid.

karta med förstorade detaljer

  Stenars erfarenhet

Hemslöjden i Skåne

Pågår hela sommaren i Hemslöjdens hus, gamla stationshuset i Landskrona. Slöjd i Skåne

the problem of representation

flaggspel

  Det är som att vi oupphörligen måste bestämma vår position för att inte lösas upp och försvinna. Det sägs att det är väldigt få av oss som har en autentisk personlighet. Ekolokaliseringen sker genom att skrika med en mycket hög frekvens, långt över vad människans öron förmår uppfatta. Vi…

Korrespondens

karta # 4

Vi ser bara det vi vet, det vi har namn för. Det som är viktigt bör vi namnge och göra mätbart.