flaggspel

IMG_2952

mellanflagga mellanflaggadetalj

solskiss

björk

vetinte

Det är som att vi oupphörligen måste bestämma vår position för att inte lösas upp och försvinna. Det sägs att det är väldigt få av oss som har en autentisk personlighet. Ekolokaliseringen sker genom att skrika med en mycket hög frekvens, långt över vad människans öron förmår uppfatta. Vi måste bestämma vår position i tiden, rummet, hopen. Är vi i eller i förhållande till? Vi måste ha någonting begripligt som vittnar om att vi är. Vi måste ha en referenspunkt som inte är relativ. Polerna måste vara stilla. Vi kan inte ha någon osäkerhet kring detta. Det går inte an att gå omkring och uppleva utan att förmedla. Vi måste komma överens om åtminstone en punkt. Vi måste ha en definitiv punkt. Helst flera. Helst ska vi ha ett rutnät. Det ska stämma, allt ska ha sin plats, inget ska falla utanför. Det ska inte finnas något utanför. Det kan finnas något väldigt långt bort, men ändå innanför. Vi ska också veta avgrundens exakta utsträckning.

signalflaggahopvikt

signalduk3

signalduk2

flaggkäpp

duskullekunna grisflaggadetalj