ibid

Examensarbete på kandidatnivå.

Läs rapporten här: ibid.

ibid3storibid2stor