karta # 4

Vi ser bara det vi vet, det vi har namn för. Det som är viktigt bör vi namnge och göra mätbart.

karta4 karta42