karta

 Jag gjorde en karta över det jag kände till för att se om jag kunde upptäcka något jag inte visste.

Kartan är tvådimensionell, en aning oformlig i formatet och består av en massa hopsydda tyglappar i bleka färger. På dessa har jag broderat text, karttecken och andra symboler. Textfragmenten är olika ord och meningar som för mig är kopplade till något betydelsefullt.

Rakt över kartan går en rosa linje som skulle kunna vara en slags ekvator. På ena sidan om den står PÅ TOMME och på andra sidan LIKS. Det är två viktiga principer. Det finns även gränslinjer som består av gröna kryss på rad. Dessa delar in kartan i fyra områden: NAJADERNA, URSKRUMLORNA, DIMINISKULÄRERNA och MÄNNISKOHOPEN. I övrigt på kartan finns förutom andra textfragment olika skogar, vägar, hus, sjöar och annat mera odefinierat.