om

 

CV

kontakt@annikawahlstrom.se

0706-300132

 

Annika Wahlström (1981) tog sin masterexamen våren 2014 vid HDK Steneby, Göteborgs Universitet, och har sedan dess fortsatt bo och arbeta i Dals Långed.

Annika arbetar främst med broderi när hon bygger upp den samling av föremål genom vilka världen kan förstås eller missförstås. Hon intresserar sig för verklighetsuppfattningar och verklighetsrepresentationer och spelet dem emellan; hur vi konstruerar världen och oss själva genom att beskriva och ordna till begripliga berättelser. Genom att använda välbekanta format såsom kartor, flaggor och brev undersöker hon vad som händer när informationssystemens regler bänds en aning; när dess syften inte längre är effektivitet utan det motsatta.

Tiden och orden är material lika viktiga som textilen. Sekunder och bokstäver blir gripbara enheter när de fästs vid tyget, men dess vanligtvis linjära uppenbarelse bryts upp till fragment fria att hitta nya sammanhang. Hon litar i sitt arbete till den mänskliga hjärnans fantastiska förmåga att bilda sammanhängande berättelser av den kaotiska omvärlden; förmågan att skapa mening.

Hennes referenser finns framför allt inom litteraturen. Det är där hon finner pirrpunkterna som förgrenar sig ut i broderitrådarna. Ingenting i sinnevärlden når upp till de bilder som texten konstruerar i hjärnan på den läsande. Hon dras därför med en ständig otillräcklighet som möjligen kan avhjälpas med några stygn till. Varje stygn är betydelsefullt eftersom det är ett steg framåt, utan vilket nästa inte skulle kunna tas.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.