ibid

Examensarbete på kandidatnivå. Läs rapporten här: ibid.

Karta #2

Det finns två sorters folk i världen. De som vet hur man på rätt sätt viker en karta och de som inte vet.

Projektrummet på Nääs

Utställning i projektrummet på Nääs konsthantverk 23 mars – 22 april 2012.

böckerna

hus man inte bor i

Hus man inte bor i.        

karta

 Jag gjorde en karta över det jag kände till för att se om jag kunde upptäcka något jag inte visste. Kartan är tvådimensionell, en aning oformlig i formatet och består av en massa hopsydda tyglappar i bleka färger. På dessa har jag broderat text, karttecken och andra symboler. Textfragmenten är…

Karta # 3

  Man kan blunda och försöka se inåt, se på sina tankar, se hur de rör sig, studsar mot varandra, drar sig mot vissa, undviker andra. Vissa tar ut varandra om de kolliderar, andra förökar sig. När nya tankar anländer får de gamla maka på sig eller byta plats. Det…

tratt

       

Bokrulle

Tidens gång är ett sätt att undvika kontrollbehovet, för med tiden kommer glömskan och det man glömmer har man ingen kontroll över. Jag skriver fyra berättelser parallellt, tre meter i taget. Jag behöver inte veta hur berättelserna ska fortsätta efter dessa tre meter. När jag har skrivit dem fyller jag…